1. Klient może odebrać Produkt w Punkcie Stacjonarnym poprzez:
  • pełnoletnią osobę umocowaną do odbioru w jego imieniu,
  • pełnoletniego przedstawiciela firmy kurierskiej.
 2. Odbiór, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu jest bezpłatny. Koszty odbioru Produktu przez kuriera, o których mowa w pkt 1.2 niniejszego paragrafu, są ustalane indywidualnie z Klientem i są uzależnione od wymiarów przesyłki oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • Czas kompletowania Produktu wynosi:
 4. dla Klientów będących Konsumentami od 3 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji do realizacji przez Sprzedawcę,
 5. dla Klientów niebędących Konsumentami od 3 do 7 dni roboczych od momentu otrzymania od Klienta potwierdzenia zapłaty za minimum 50% wartości brutto Rezerwacji;
  • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 6. Klient, w tym Klient spoza Polski, może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.